Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Фолошня, Діана Іванівна
Фолошня, Диана Ивановна
Foloshnya, Diana I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В запропонованій статті розкриваються особливості виникнення права спільної сумісної власності подруж­жя за законодавством України. При цьому наголошується, що спільне майно подружжя виникає з моменту, коли в одного з подружжя виникло право на це майно, за умови, що це право виникло в період шлюбу в результаті праці одного або обох подружжя, якщо чоловік і жінка проживали однією сім’єю та вели спільне господарство. Акцентується також увага на необхідності розрізняти момент виникнення спільного майна подружжя і момент виникнення права спільної сумісної власності подружжя.
В предложенной статье раскрываются особенности возникновения права общей совместной собственнос­ти по законодательству Украины. При этом акцентируется внимание, что общее имущество супругов возникает с момента, когда у одного из супругов возникло права на это имущество, при условии, что это права возникло в период брака в результате труда одного или обоих супругов, если мужчина и женщина проживали одной семьей и вели совместное хозяйство. Акцентируется также внимание на необходимости различать момент возникновения общего имущества супругов и момент возникновения права общей совместной собственности.
The article reveals the peculiarities of the right to joint matrimonial property under the laws of Ukraine. It is noted that the joint property of spouses arises from the moment when one spouse owns the right to the property, provided that this right arose during the marriage as a result of the work of one or both spouses if the couple lived as one family and had a common household. Attention is also paid to the need to distinguish between the time when the common property of spouses originates and the time when the right to joint matrimonial property arises.

Бібліографічний опис

Фолошня Д. І. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України / Д. І. Фолошня // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 149-152.

Ключові слова

право спільної власності, право спільної сумісної власності, подружжя, роздільне майна, зобов’язальні права, право общей собственности, право общей совместной собственности, супруги, раздельное имущества, обязательственные права, joint ownership, the right of joint property, spouses, separate property, obligations

Цитування

Фолошня Д. І. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України / Д. І. Фолошня // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 149-152.