Правові системи сучасності : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Рязанов, Михайло Юрійович
Рязанов, М. Ю.
Рязанов, Михаил Юрьевич
Riazanov, Mykhailo Yu.
Чувакова, Ганна Михайлівна
Чувакова, Г. М.
Чувакова, Анна Михайловна
Chuvakova, Hanna M.
Антошина, Ірина Володимирівна
Антошина, Ирина Владимировна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одесса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник «Правові системи сучасності» розроблено з метою сформувати у здобувачів вищої освіти цілісне уявлення про сутність та функціонування правової системи, її поняття, зміст та структуру, а також про особливості існування та функціонування різних правових систем, сприйняття інших правових культур та актуальні проблеми їх буття, навчити орієнтуватися на правовій карті світу. У посібнику зроблено аналіз основних правових систем, розкрито взаємовідносини та взаємовпливи правових систем сучасності, досліджено закономірності їх розвитку, виділено загальні, особливі та одиничні їх характеристики. Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, лекційний та курс практичних занять, завдання для самоконтролю, питання до заліку та іспиту.

Бібліографічний опис

Правові системи сучасності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти 1 курсу за освітнім ступенем «магістр» судово-адміністрат. ф-ту за спец. 293 «Міжнародне право» / М. Ю Рязанов, Г. М Чувакова, І. В. Антошина. – Одесса : Фенікс, 2022. – 108 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22763.

Ключові слова

правова система, правова карта світу, правова сім'я, legal system, legal map of the world, legal family, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science

Цитування

Правові системи сучасності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти 1 курсу за освітнім ступенем «магістр» судово-адміністрат. ф-ту за спец. 293 «Міжнародне право» / М. Ю Рязанов, Г. М Чувакова, І. В. Антошина. – Одесса : Фенікс, 2022. – 108 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22763.