Аналіз процесів як умова виживання суспільства

dc.contributor.authorЗадерейко, Олександр Владиславович
dc.contributor.authorЗадерейко, О. В.
dc.contributor.authorZadereiko, Oleksandr V.
dc.date.accessioned2023-01-27T17:54:30Z
dc.date.available2023-01-27T17:54:30Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionЗадерейко О. В. Аналіз процесів як умова виживання суспільства / О. В. Задерейко // Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики : матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. (25 листопада 2022 р.). – Одеса : НУ «ОЮА», 2022. – С. 186 - 188С.en_US
dc.description.abstractВстановлено, що різні категорії населення не можуть визначити чим відрізняються різні процеси в суспільному житті і як ці процеси пов'язані між собою і як вони впливають на життя всіх людей взагалі і на життя окремої людини і суспільства. Це зумовлено тим, що переважна кількість людей не може самостійно вибрати достовірну інформацію з усього інформаційного потоку навколишнього середовища. Однак ті члени суспільства, які постійно підвищують свій рівень самоосвіти, змінюють логіку своєї соціальної поведінки і як наслідок свої стереотипи. Наведено, що ті члени суспільства, які навмисно відмовляються від підвищення рівня своєї самоосвіти, з великою часткою вірогідності виявляються джерелом для різного роду шахраїв-архітекторів, які навмисно запускають надмірну кількість «вторинних» фонових процесів з метою отримання прибутку, заснованого на банальної маніпуляції емоціями, думками і вчинками членів суспільства.en_US
dc.description.abstractIt is established that different categories of the population cannot determine how different processes in public life differ and how these processes are related to each other and how they affect the lives of all people in general and the life of an individual and society. This is due to the fact that the vast majority of people cannot independently choose reliable information from the entire information flow of the environment. However, those members of society who constantly improve their level of self-education change the logic of their social behavior and, as a result, their stereotypes. It is shown that those members of society who deliberately refuse to increase the level of their self-education, with a high degree of probability, are a source for various kinds of scammers-architects who deliberately launch an excessive number of "secondary" background processes in order to make a profit based on the banal manipulation of emotions, thoughts and actions of members of society.
dc.identifier.citationЗадерейко О. В. Аналіз процесів як умова виживання суспільства / О. В. Задерейко // Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики : матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. (25 листопада 2022 р.). – Одеса : НУ «ОЮА», 2022. – С. 186 - 188С.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/23214
dc.publisherОдеса : НУ «ОЮА»en_US
dc.subjectзакон часуen_US
dc.subjectсуспільствоen_US
dc.subjectтехносфера аналіз процесівen_US
dc.subjectлогіка соціальної поведінкиen_US
dc.subjectінформаційні потоки навколишнього середовищаen_US
dc.subjectпроцеси в суспільному життіen_US
dc.subjectаналіз процесівen_US
dc.subjectтехносфераen_US
dc.subjectпроцеси в інформаційному потоціen_US
dc.subjectпідвищення самоосвітиen_US
dc.subjectглобальний історичний процесen_US
dc.subjectвисокочастотні процесиen_US
dc.subjectнизькочастотні процесиen_US
dc.subjectфонові процесиen_US
dc.subjectlaw of timeen_US
dc.subjectsocietyen_US
dc.subjecttechno sphere analysis of processesen_US
dc.subjectlogic of social behavioren_US
dc.subjectinformation flows of the environmenten_US
dc.subjectprocesses in public lifeen_US
dc.subjectprocess analysisen_US
dc.subjecttechno sphereen_US
dc.subjectprocesses in the information flowen_US
dc.subjectincreasing self-educationen_US
dc.subjectglobal historical processen_US
dc.subjecthigh-frequency processesen_US
dc.subjectlow-frequency processesen_US
dc.subjectbackground processesen_US
dc.titleАналіз процесів як умова виживання суспільстваen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
analiz_procesiv_umova_vujuvanna.pdf
Size:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: