Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов'язання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Гринько, Руслан Віталійович
Гринько, Руслан Витальевич
Hrynko, Ruslan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню виконання цивільно­правового зобов’язання, що розглядається у трьох аспектах: як правовий інститут, як процес і як підстава припинення зобов’язання. Зроблено висновок про те, що виконання зобов’язання не можна розглядати як правовий інститут, а лише як процес і підставу припинення зобов’язання.
Статья посвящена исследованию исполнения гражданско­-правового обязательства, которое рассматрива­ется в трех аспектах: как правовой институт, как процесс и как основание прекращения обязательства. Сделан вывод о том, что исполнение обязательства нельзя рассматривать как правовой институт, а только как процесс и основание прекращения обязательства.
Article is devoted to research of execution of the civil obligation. Execution of the obligation is considered in three aspects: as legal institute, as process and as basis of the termination of the obligation. The conclusion is drawn that execution of the obligation can’t be considered as legal institute but only as process and the basis of the termination of the obligation.

Бібліографічний опис

Гринько Р. В. Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов'язання / Р. В. Гринько // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 37-42.

Ключові слова

виконання, договірне зобов’язання, принципи добросовісності, принципи розумності, принципи справедливості належного виконання зобов’язання, принципи реального виконання зобов’язання, припинення зобов’язання, исполнение, договорное обязательство, принципы добросовестности, принципы разумности, справедливости, принципы надлежащего исполнения обязательства, принципы реального исполнения обязательства, принципы прекращение обязательства, execution of the obligation, contractual obligation, principle of conscientiousness, principle of rationality, principle of justice, principle of appropriate execution of the obligation, principle of real execution of the obligation, termination of the obligation

Цитування

Гринько Р. В. Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов'язання / Р. В. Гринько // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 37-42.