Захист права працівників на професійний розвиток : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист права працівників на професійний розвиток». Містить тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.

Бібліографічний опис

Щукін О. Захист права працівників на професійний розвиток : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право [Електронне видання] / О. Щукін ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 59 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27521

Ключові слова

професійний розвиток працівників, професійна орієнтація працівників, підвищення кваліфікації працівників, пільги для працівників, захист права працівників, захист права на професійний розвиток

Цитування

Щукін О. Захист права працівників на професійний розвиток : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право. Одеса, 2024.59 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27521; DOI: 10.32837/11300.27521