Наукова розробленість проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспективи її подальшого дослідження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Подобний, О. О.
Слатвінська, В. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення наукової розробленості проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспектив її подальшого дослідження. Констатовано, що проблема особистої безпеки, безпеки життєдіяльності людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності, що обумовлює необхідність вирішення наукового завдання визначення ступеня наукової розробленості проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспектив її подальшого дослідження. Наголошено, що проблеми забезпечення особистої безпеки в різний час привертали увагу багатьох провідних вчених, але сучасні дослідження концентрувалися навколо аспектів нормативного забезпечення та основних категорій особистої безпеки працівника поліції під час виконання службових обов’язків, критерію ефективності дій малих оперативних груп. Підкреслено, що проблема забезпечення особистої безпеки правоохоронця може бути позитивно вирішена лише на базі міждисциплінарного вчення про прийняття рішень у стані ризику. Навчання з тактичної підготовки здійснюється у спеціально-тактичній, психологічній і педагогічній формах, передбачає набуття та вдосконалення правоохоронцями навичок володіння прийомами особистої безпеки в типових і екстремальних ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а також аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Зроблено загальний висновок, що наукова розробленість проблеми особистої безпеки правоохоронців на сьогодні є недостатньо розробленою, а перспективами подальшого наукового пошуку у цьому напрямі є надання актуальних тактичних рекомендацій щодо дій правоохоронців у найбільш типових оперативно-службових ситуаціях та їх нормативне закріплення в уніфікованому нормативно-правовому акті, підвищення якості тактичного навчання правоохоронців в з пріоритетним акцентуванням на забезпеченні їх особистої безпеки.

Бібліографічний опис

Подобний О. О. Наукова розробленність проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспективи її подальшого дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Подобний, В. М. Слатвінська // Юридичний наук. електрон. журн.- 2021. - № 12.- С. 440-442. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/112

Ключові слова

особиста безпека, правоохоронна діяльність, оперативний ризик, публічний порядок, публічна безпека, оперативно-службова діяльність, тактика

Цитування

Подобний О. О. Наукова розробленність проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспективи її подальшого дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Подобний, В. М. Слатвінська // Юридичний наук. електрон. журн. - 2021. - № 12.- С. 440-442. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/112