Незаключенный договор и его правовые последствия

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Деревнин, Владимир Сергеевич
Деревнін, Володимир Сергійович
Derevnin, Volodymyr S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье рассматривается проблема незаключенности договоров в связи с отсутствием договоренности сторон о существенных условиях. Делается вывод о том, что незаключенность договора возникает вследствие недостижения его сторонами соглашения хотя бы по одному из существенных условий, если эти условия нельзя определить по правилам толкования договора или закона.
У статті розглядається проблема неукладеності договора у зв’язку з відсутністю домовленості сторін про істотні умови. Робиться висновок про те, що неукладеність договору виникає внаслідок недосягнення його сто­ронами угоди хоча б по одній із істотних умов, якщо ці умови неможливо визначити за правилами тлумачення договору чи закону.
The problem of unconcluded contracts in the absence of agreement of the parties on the essential terms is described. It is concluded that the unconclusion of a contract arising due to failure to reach an agreement by the parties at least one of the essential conditions if these conditions can not be determined by the rules of interpretation of the treaty or law.

Бібліографічний опис

Деревнин В. С. Незаключенный договор и его правовые последствия / В. С. Деревнин // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 23-27.

Ключові слова

незаключенные договора, существенные условия, гражданское законодательство, недействительные сделки, виды правовых последствий, неукладені договори, істотних умови, цивільне законодавство, недійсні угоди, види правових наслідків, unconcluded contracts, essential conditions, civil legislation, void transactions, types of legal consequences

Цитування

Деревнин В. С. Незаключенный договор и его правовые последствия / В. С. Деревнин // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 23-27.