Шляхи протидії домашньому насильству в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бондар, Валерія Валеріївна
Bondar, Valeriia V.
Bondar, V. V.
Бондар, В. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Проблема домашнього насильства не нова, вона існувала ще з початку зародження людства, з початку зародження громад і понять сімейних звичаїв. Але те, що сьогодні деякі країни навчилися адекватно боротися із цією проблемою, а деякі поки просто мовчать про неї, не означає, що проблеми не існує взагалі. Ухвалення у 2018 році нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» є вагомою зміною в кращий бік, але, щоб він працював на повну, треба докласти багато зусиль усього населення країни. І це так, адже все населення країни, від малого до старшого, має працювати в потрібному напрямі, щоб ця проблема не була такою нагальною й глобальною. Згідно з новим Законом, «домашнім насильством» уважаються всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, учинені між колишнім чи теперішнім подружжям або людьми, які разом живуть чи жили. Закон передбачає, що стороні, яка скоїла насильство, буде заборонено телефонувати та листуватися з потерпілим, наближатися до нього на певну відстань. Якщо раніше домашнім насильством уважалися інциденти в подружжі, то тепер розширюється коло осіб. До нього тепер зараховують колишнього чоловіка/дружину, громадянські шлюби (спільне проживання без реєстрації). Розширено коло осіб, яких визнають кривдниками: прийомні батьки, особи, які спільно проживають чи проживали в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й інші родичі – дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідусі та бабусі.
The problem of domestic violence is not new, it has existed since the beginning of humanity, from the beginning of the emergence of communities and concepts of family customs. But the fact that today some countries have learned to adequately deal with this problem, and some are still silent about it, does not mean that the problem does not exist at all. The passage of a new law on preventing and combating domestic violence in 2018 is a significant change for the better, but in order for it to work in full, much effort must be made by the entire population of the country. And this is so, because the whole population of the country from small to older must work in the right direction so that this problem is not so urgent and global. According to the new Law, “Domestic Violence” means all acts of physical, sexual, psychological or economic violence committed between a former or current spouse or people who live or have lived together. The law stipulates that the perpetrator will be prohibited from calling and corresponding with the victim or approaching him for a certain distance. If incidents of marriage were previously considered domestic violence, now the circle of people is expanding. If incidents of marriage were previously considered domestic violence, now the circle of people is expanding. It now includes ex-spouses, civil marriages (cohabitation without registration). Extended range of persons recognized as perpetrators: foster parents, persons living or living together in the same family, siblings, guardians and other relatives – uncle, aunt, nieces, cousins, sisters, grandparents.

Бібліографічний опис

Бондар В. В. Шляхи протидії домашньому насильству в Україні / В. В. Бондар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 132-136.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, administrative activity, national police bodies, counteracting domestic violence, адміністративна діяльність, органи національної поліції, протидія домашньому насильству

Цитування

Бондар В. В. Шляхи протидії домашньому насильству в Україні / В. В. Бондар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 132-136.