Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Тарасенко, Леонід Леонідович
Тарасенко, Леонід
Tarasenko, Leonid

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавчих новацій щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами. У науковій статті досліджено правове регулювання діяльності організацій колективного управління за новим Законом про ефективне управління правами. На основі аналізу положень чинного законодавства визначено, що Закон про ефективне управління правами передбачає новий механізм набуття правового статусу організації колективного управління. Установлено, що станом на сьогодні залишається не до кінця визначеним правовий статус діючих організацій колективного управління, що породжує неоднакове правозастосування на практиці щодо можливості суб’єктів господарювання правомірно використовувати музичні твори під час здійснення господарської діяльності.
The article is devoted to the analysis of legislative innovations in the implementation of collective management of property copyright and related rights. The author analyzes the legal regulation of the activities of collective management organizations under the new law on the effective management of the rights. On the basis of the analysis of the provisions of the current legislation, it is determined that the law on effective management of the rights provides for a new mechanism for acquiring the legal status of a collective management organization. The author established that the legal status of the existing collective management organizations remains unclear. This gives rise to unequal enforcement in practice as to the possibility for business entities to legitimately use musical compositions. The author established that collective management is voluntary, expanded, and compulsory. Voluntary collective management is carried out by a collective management organization solely with respect to the objects of copyright and (or) related rights included to the catalog of this collective management organization. Voluntary collective management of property copyright and related rights can be carried out in any area of the management of rights, except those that have an extended or compulsory collective management. Extended collective management of property rights to objects of copyright and (or) related rights is carried out by a collective management organization, regardless of their availability in the catalog of this organization (except when the corresponding rights have been seized by the right holder from collective management in accordance with the procedure established by law), as stipulated by the Law on effective management of the rights of spheres, carried out by accredited institutions of the Organization in the areas determined by law. Obligatory collective management of property rights to objects of copyright and (or) related rights is carried out by a collective management organization, regardless of their availability in the catalog of this organization. Such organization should also be accredited by the Accreditation Commission in the areas determined by the law. The author concludes that the adoption of the law on the effective management of the rights is a positive aspect in improving the legal regulation in the field of collective rights management. The use of licensed music is a civilized mechanism for using someone's creativity. The new law on the effective management of the rights is intended to establish a relationship between the rights holders, the collective management organizations and the users of musical works. The principles and methods of using such works as defined by this law are in accordance with international standards. The introduction of mechanisms foreseen by the legislature on the effective administration of the rights holders takes some time (several years). This is evidenced by the final and transitional provisions of the law on the effective administration of the rights, which provide for a rather long process of gradual reform in this area.

Бібліографічний опис

Тарасенко Л. Л. Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами / Л. Л. Тарасенко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2019. – Вип. 33. – С. 55-60.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, майнові авторські права, суміжні права, організації колективного управління, музичний твір, інтелектуальна власність, copyright, related rights, collective management organizations, musical work, intellectual property

Цитування

Тарасенко Л. Л. Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами / Л. Л. Тарасенко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2019. – Вип. 33. – С. 55-60.