Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Головачов, Ярослав Вячеславович
Головачов, Ярослав Вячеславович
Jaroslav, Viacheslavovych G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду підстав переходу прав кредитора шляхом суброгації та підстави реалізації суброгаційної вимогиза цивільним законодавством. Визначені проблемні аспекти досліджуваних питань
Статья посвящена рассмотрению оснований перехода прав кредитора путем суброгации и основания реализации суброгационного требования по гражданскому законодательству. Определены проблемные аспекты исследуемых вопросов.
The article deals with the grounds for change of creditor by reason of subrogation and implementation subrohatsiynoyi vymohyza civil law. The identified aspects of the issues.

Бібліографічний опис

Головачов Я. В. Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги / Я. В. Головачов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 78-82.

Ключові слова

суброгація, зобов’язання, страхування, перехід прав кредитора, заміна осіб у зобов’язанні, суброгация, обязательство, страхование, переход прав кредитора, замена лиц в обязательстве, subrogation, liability, insurance, transfer of the rights of the creditor, the replacement of persons in the undertaking

Цитування

Головачов Я. В. Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги / Я. В. Головачов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 78-82.