Щодо доцільності створення та використання криміналістичних колекцій БПЛА

dc.contributor.authorГончарук, Г.
dc.contributor.authorHoncharuk, H.
dc.date.accessioned2022-07-31T13:38:10Z
dc.date.available2022-07-31T13:38:10Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionГончарук Г. Щодо доцільності створення та використання криміналістичних колекцій БПЛА / Г. Гончарук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 148-155.en_US
dc.description.abstractЕфективність проведення будь якого експертного дослідження залежить від обсягу знань спеціаліста, який проводить експертизу. Зважаючи, що судова експертиза БПЛА перебуває на етапі свого становлення, актуальним є питання підвищення рівня інформаційного забезпечення проведення експертних досліджень БПЛА. Важливим засобом інформаційного забезпечення експертних досліджень має стати використання криміналістичних обліків та криміналістичних колекцій БПЛА. Умовою запровадження криміналістичних обліків БПЛА є створення належного правового підґрунтя. Досліджується питання створення та запровадження довідково-допоміжних колекцій БПЛА як форми криміналістичного обліку інформаційно-довідкового призначення. Довідково-допоміжні колекції БПЛА мають стати додатковим джерелом інформації у разі проведення експертних досліджень. За способом формування довідково-допоміжні колекції поділяються на натурні та зображувальні. Натурна (предметна) колекція компонентів, частин (уламків, фрагментів) БПЛА формується з конструкційних елементів БПЛА, з елементів корисного навантаження БПЛА (електронні, оптико-електронні, радіоелектронні засоби), з елементів наземних пристроїв керування. Джерелом поповнення колекції стануть об’єкти, які фігурували в кримінальних провадженнях та в експертній практиці. Довідково-допоміжні колекції створюються шляхом збирання, накопичення та систематизації однорідних об’єктів або інформації про них за ідентифікаційними ознаками. Зображувальна (модельна) колекція БПЛА формується з фотографій, відеозаписів, технічної документації БПЛА та їх складових частин, наземних станцій управління, фірмових планок, бортових номерів, отриманих з мережі Інтернет, з виставкових заходів, від виробників, від розвідувальних органів тощо. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій зображувальна колекція є частиною інформаційно-комп’ютерної колекції, тому що вона обов’язково має бути доповнена відповідною базою даних про виробників, користувачів БПЛА, технічними характеристиками БПЛА, гіперпосиланнями на відповідну інформацію в мережі Інтернет.en_US
dc.description.abstractThe effectiveness of any expert study depends on the amount of a specialist’s knowledge conducting the expertise. Given that the forensic expertise of the unmanned aerial vehicles is at the stage of its formation, increasing the level of information support for conducting expert research of the UAV is relevant these days. Forensic records and forensic collections of UAVs should be an important means of providing information for expert research. The condition for the introduction of forensic UAV records is the creation of a proper legal basis. The creation and introduction of reference and auxiliary collections of UAVs as a form of forensic accounting of information and reference purposes is investigated. Reference and support collections of UAVs should become an additional source of information when conducting expert research. According to the method of formation, reference and auxiliary collections are divided into full-scale and pictorial. Natural (subject) collection of UAVs components, parts (debris, fragments) is formed from unmanned aerial vehicles structural elements, from unmanned aerial vehicles payload elements (electronic, optoelectronic, radio-electronic means), from elements of ground control devices. The source of replenishment of the collection will be the objects that appeared in criminal proceedings and expert practice. Reference and auxiliary collections are created by collecting, accumulating, and systematizing homogeneous objects or information about them based on identification. Pictorial (model) collection of UAVs is formed from photographs, videos, technical documentation of UAVs and their components, ground control stations, branded plates, board numbers obtained from the Internet, from exhibition events, from manufacturers, from intelligence agencies, etc. At the current stage of the development of information technology, the image collection is part of the information-computer collection because a database of manufacturers must supplement it, UAV users’ technical characteristics, hyperlinks to relevant information on the Internet.
dc.identifier.citationГончарук Г. Щодо доцільності створення та використання криміналістичних колекцій БПЛА / Г. Гончарук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 148-155.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18889
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectБПЛАen_US
dc.subjectекспертні дослідженняen_US
dc.subjectкриміналістичні облікиen_US
dc.subjectкриміналістичні колекціїen_US
dc.subjectдовідково-допоміжні облікиen_US
dc.subjectunmanned aerial vehiclesen_US
dc.subjectforensic expertiseen_US
dc.subjectcriminalistics databasesen_US
dc.subjectcriminalistics collectionsen_US
dc.subjectcriminalistics reference databasesen_US
dc.titleЩодо доцільності створення та використання криміналістичних колекцій БПЛАen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Гончарук Г..pdf
Size:
481.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: