Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Савченко, А. Л.
Savchenko, A. L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті описано варіанти складнопідрядних речень, які поєднані семантичним значенням місцеположення. Проаналізовано конструктивні особливості займенниково-співвідносних, присубстантивних, з'ясувальних локативних складнопід-рядних речень, виявлено їх загальні та відмінні риси.

Бібліографічний опис

Савченко А. Л. Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень / А. Л. Савченко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 134-138.

Ключові слова

гнучкість структури, граматичні обмеження, семантична співвіднесеність, гибкость структуры, грамматические ограничения, семантическая соотнесённость, flexibility of structure, grammatical limitations, semantic correlated

Цитування

Савченко А. Л. Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень / А. Л. Савченко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 134-138.