Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів )

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Подцерковний, Олег Петрович
Подцерковный, Олег Петрович
Podtserkovnyi, O. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті досліджується правова природа договору банківського рахунку з позиції застосування засобів відповідальності до фінансової установи під час зберігання банківських металів. Зроблено висновок, що грошові зобов'язання з оплати коштів у разі неможливості повернути банківські метали не можуть тлумачитися такими, що постають із договору банківського вкладу, договору банківського рахунку чи зобов'язання з виконання платіжного доручення в розумінні положень Цивільного кодексу України.

Бібліографічний опис

Подцерковний О. П. Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів ) / О. П. Подцерковний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 97-105.

Ключові слова

фінансові установи, грошові зобов'язання, договір банківського рахунку, банківські метали, платіжне доручення, Цивільний кодекс України, финансовые учреждения, денежные обязательства, договор банковского счета, банковские металлы, платежное поручение, Гражданский кодекс Украины, financial institutions, money liabilities, bank account agreement, precious metals, money order, Civil Code of Ukraine

Цитування

Подцерковний О. П. Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів ) / О. П. Подцерковний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 97-105.