Методологія галузевої науки : методичні рекомендації

Без Ескізу

Дата

2021

Автори

Крижановський, Анатолій Федорович
Крижановський, А. Ф.
Kryzhanovskyi, Anatolii F.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Бібліографічний опис

Крижановський А. Ф. Методологія галузевої науки : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081«Право») / А. Ф. Крижановський. - Одеса, 2021. - 29 с.

Ключові слова

класична і сучасна методологія правового пізнання, концептуальний та інструментальний рівень методології юриспруденції, ідеали і критерії науковості, загальнонаукові методи у галузевому дослідженні, методологічні підходи в правовому пізнанні, classical and modern methodology of legal knowledge, conceptual and instrumental level of jurisprudence methodology, ideals and criteria of scientificity, general scientific methods in field research, methodological approaches in legal cognition, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Крижановський А. Ф. Методологія галузевої науки : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081«Право») / А. Ф. Крижановський. - Одеса, 2021. - 29 с.