Наднаціональне право як феномен

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Вишняков, Олександр Костянтинович
Вишняков, Александр Константинович
Vyshniakov, O. K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У правовій доктрині термін наднаціональність має різні характеристики Він застосовується, зокрема, щодо органів деяких міждержавних утворень та пов'язується з певними ознаками. Статтю присвячено узагальненню визначених у доктрині ознак, і на цій основі зроблено спробу визначити сутнісну характеристику феномену наднаціональності в кон¬тексті наднаціонального права та наднаціональних органів.

Бібліографічний опис

Вишняков О. К. Наднаціональне право як феномен / О. К. Вишняков // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 119-124.

Ключові слова

наднаціональність, наддержавність, наднаціональне право, міжнародне право, наднаціональні органи, правові ознаки, наднациональность, надгосударственность, наднациональное право, международное право, наднациональные органы, правовые признаки, supranationality, superstate, supranational law, international law, supranational authorities, legal characteristics

Цитування

Вишняков О. К. Наднаціональне право як феномен / О. К. Вишняков // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 119-124.