Щодо доктринального тлумачення поняття "інша оплачувана діяльність" у контексті Закону України "Про запобігання корупції"

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Біла-Тіунова, Любов Романівна
Біла-Тіунова, Л. Р.
Bila-Tiunova, Liubov R.
Bila-Tiunova, L. R.
Khamkhodera, Oleh P.
Хамходера, О. П.
Хмародера, Олег Петрович
Khamkhodera, Oleh P.
Khamkhodera, Oleg

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Юридика

Анотація

Визначення поняття «інша оплачувана діяльність» як будь-якої діяльності, за яку особа отримує заробітну плату, окрім визначеного законодавством переліку видів діяльності, якими особі можна займа- тися, зумовлює необхідність звернутися до характеристики таких її видів, як: наукова діяльність; викладацька діяльність; творча діяльність; інструкторська та суддівська практика

Бібліографічний опис

Біла-Тіунова Л. Р. Щодо доктринального тлумачення поняття "інша оплачувана діяльність" у контексті Закону України "Про запобігання корупції" / Любов Романівна Біла-Тіунова, Олег Петрович Хамходера // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) : у 2 т. / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юридика, 2023. – Т. 2. – С. 15-18.

Ключові слова

інша оплачувана діяльність, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, запобігання корупції, наукова діяльність, викладацька діяльність, медична практика, творча діяльність, сумісництво, other paid activity, prevention of corruption, scientific activity, teaching activity, medical practice, creative activity, part-time work

Цитування

Біла-Тіунова Л. Р., Хамходера О. П. Щодо доктринльного тлумачення поняття "інша оплачувана діяльність" у контексті Закону України "Про запобігання корупції" // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) : у 2 т. / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2023. Т. 2. С. 15-18.