Щодо визначення поняття "викладацька діяльність" у контексті антикорупційного законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Хамходера, Олег Петрович
Хамходера, О. П.
Хамходера, Олег Петрович
Khamkhodera, Oleh P.
Біла-Тіунова, Л. Р.
Біла-Тіунова, Любов Романівна
Bila-Tiunova, Liubov R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено висвітленню змістовних та формальних рис поняття «викладацька діяльність» у контексті антикорупційного законодавства України. Обґрунтовано позицію щодо недопустимості ототожнення понять «викладацька діяльність» та «педагогічна діяльність» і, відповідно, тези про їх співвідношення як цілого і частки. Акцентовано увагу на тому, що діяльність кваліфікується як викладацька за наявності ряду факторів: освіти особи, форми здійснюваного освітнього заходу, наявності правового зв'язку з навчальним закладом, оформлення трудового договору тощо.
The article analyzes the substantive and formal traits of teaching in the context of anti-corruption legislation. Asserts the inadmissibility of equating the teaching activity with the pedagogical activity, relatively more essential content of the first one. Substantiates the authors' opinion regarding the influence on the qualification of activities as the teaching of a number of factors: the education of the person, the forms of implementation of the educational activities, the presence of legal connection with the educational institution, registration of labor contract.
Статья посвящена освещению содержательных и формальных черт преподавательской деятельности в контексте антикоррупционного законодательства. Обоснована позиция о недопустимости отождествления понятий «преподавательская деятельность» и «педагогическая деятельность» и, соответственно, тезиса об их соотношении как целого и части. Акцентировано внимание на том, что деятельность квалифицируется как преподавательская при наличии таких черт образования лица, формы осуществляемого образовательного мероприятия, наличия правовой связи с учебным заведением, оформления трудового договора и т. п.

Бібліографічний опис

Біла-Тіунова Л. Р. Щодо визначення поняття "викладацька діяльність" у контексті антикорупційного законодавства / Л. Р. Біла-Тіунова, О. П. Хамходера // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 43(2). - С. 28-32.

Ключові слова

суміщення і сумісництво, викладацька діяльність, педагогічна діяльність, антикорупційне законодавство, адміністративна відповідальність, combination, teaching activity, pedagogical activity, anti-corruption legislation, administrative responsibility, совмещение и совместительство, преподавательская деятельность, педагогическая деятельность, антикоррупционное законодательство, административная ответственность, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Біла-Тіунова Л. Р. Щодо визначення поняття "викладацька діяльність" у контексті антикорупційного законодавства / Л. Р. Біла-Тіунова, О. П. Хамходера // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 43(2). - С. 28-32.