Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Акіменко, Юлія Юріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у право¬вій системі ЄС. Простежується розвиток теорії дифузії у процесах уніфікації європейського приватного права. Доводиться доцільність виділення приватного права ЄС як самостійної галузі права ЄС.

Бібліографічний опис

Акіменко Ю. Ю. Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права / Ю. Ю. Акіменко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 78-80.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, приватне право, приватне право ЄС, ЄС, Принципи європейського договірного права, private law, private law of EU, the EU, the Principles of European Contract Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Цитування

Акіменко Ю. Ю. Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права / Ю. Ю. Акіменко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 78-80.