Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сірко, Ростислав Богданович
Сирко, Ростислав Богданович
Sirko, Rostyslav B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика належного правового регулювання перевезень на залізничному транспорті вантажів, багажу, пасажирів та пошти, яке зумовлено необхідністю створення механізму правового регулювання транспортних відносин з урахуванням взаємовідносин Європейського Союзу та України у сфері транспортної політики, під час інтеграції України до ЄС, у зв’язку з великим зовнішньо-­торгівельним оборотом України з країнами ЄС. Визначено, що транспортний сектор ЄС є частиною спільного міжнародного ринку, який, в рамках транспортної політики ЄС, регулюється встановленими Європейським парламентом та радою, спеціальними нормами, які інтегровані у законодавстві України.
В предложенной статье предоставляется общая характеристика надлежащей правовой регуляции перевозок на железнодорожном транспорте грузов, багажа, пассажиров и почты, которое предопределенно необходимостью создания механизма правовой регуляции транспортных отношений с учетом взаимоотношений Европейского Союза и Украины в сфере транспортной политики, во время интеграции Украины к ЕС, в связи с большим внешним торговым оборотом Украины со странами ЕС. Определенно, что транспортный сектор ЕС является частью общего международного рынка, который, в рамках транспортной политики ЕС, регулируется установленными Европейским парламентом и советом, специальными нормами, которые интегрированы в законодательстве Украины.
This article provides general characteristics of an adequate legal regulation of a railway transportation of cargo, luggage, passengers and mail, which is predetermined by the necessity of creation of mechanism of legal regulation of transport relations based on relations of European Union with Ukraine in the field of transport policy during Ukraine’s integration to the EU, due to the large external trade turnover of Ukraine with the EU. It is defined that the transport sector of the EU is part of the overall international market, which, in the framework of the transport policy of the EU, is governed by established by the European Parliament and the Council special rules, which are integrated in the legislation of Ukraine.

Бібліографічний опис

Сірко Р. Б. Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції / Р. Б. Сірко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 65-68.

Ключові слова

договір перевезення, залізничний транспорт, залізниця, пасажир, вантаж, багаж, пошта, договор перевозки, железнодорожный транспорт, железная дорога, пассажир, груз, багаж, почта, contract of carriage, rail transport, railway, passenger, cargo, baggage, mail

Цитування

Сірко Р. Б. Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції / Р. Б. Сірко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 65-68.