Доказування та докази в цивільному судочинстві: навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Holubieva, Nelli Yu.
Андронов, Ігор Володимирович
Andronov, Ihor V.
Волкова, Наталія Василівна
Volkova, Nataliia V.
Голубєва, Н. Ю.
Андронов, І. В.
Волкова, Н. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Навчально-методичний посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Доказування та докази в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти в процесі підготовки за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Доказування та докази в цивільному судочинстві : навчально-методичний посібник / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов, Н. В. Волкова. – Одеса : Видав ничий дім «Гельветика», 2022. – 68 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, судове доказування в цивільному процесі, судові докази, показання свідків, письмові докази, речові докази, електронні докази, висновки експертів, особливості судового доказу

Цитування

Доказування та докази в цивільному судочинстві : навчально-методичний посібник / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов, Н. В. Волкова. – Одеса : Видав ничий дім «Гельветика», 2022. – 68 с.