Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Драгомирова, Юлія Василівна
Драгомирова, Юлия Васильевна
Dragomyrova, Iuliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено науково­-теоретичний аналіз правового регулювання розірвання шлюбу в Україні та Республіці Польща. Проаналізовано процедури розірвання шлюбу за рішенням суду у порядку окремого та позовного провадження. Розглянуті мотиви, причини, та умови розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі.
Проведен научно­-теоретический анализ правового регулирования расторжения брака в Украине и Республике Польша. Проанализированы процедуры расторжения брака по решению суда в порядке особого и искового производства. Рассмотрены мотивы, причины и условия расторжения брака по законодательству Украины и Республики Польша.
In the article the scientific and theoretical analysis of the legal regulation of divorce in Ukraine and the Republic of Poland. The analysis procedure of divorce by court order in a separate and action proceedings. Author determined motives, reasons and conditions of divorce under the laws of Ukraine and the Republic of Poland.

Бібліографічний опис

Драгомирова Ю. В. Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі / Ю. В. Драгомирова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 83-86.

Ключові слова

припинення шлюбу, розірвання шлюбу, причини розірвання шлюбу, сепарація, анулювання шлюбу, прекращение брака, расторжения брака, причины расторжения брака, сепарация, аннулирование брака, termination of marriage, divorce, reasons for divorce, separation, annulment of marriage

Цитування

Драгомирова Ю. В. Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі / Ю. В. Драгомирова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 83-86.