Діалектика кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Стрельцов, Євген Львович
Стрельцов, Евгений Львович
Streltsov, Ievgen Lvovych

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Іліон

Анотація

З використанням обраного методологічного принципу досліджується кримінальне право в якості правової бази для державної реакції (державно-правового впливу) на злочинність у її різноманітних формах. Проаналізовані окремі соціальні та юридичні фактори, які підлягають обов’язковому врахуванню в процесі криміналізації (декриміналізації) та пеналізації (депеналізації). Досліджені основні ознаки та характеристики предмета сучасного кримінального права.
С использованием выбранного методологического принципа исследуется уголовное право в качестве правовой базы для государственной реакции (государственно-правового воздействия) на преступность в разнообразных ее формах. Проанализированы отдельные социальные и юридические факторы, которые подлежат обязательному учету в процессе криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации). Исследованы основные признаки и характеристики предмета современного уголовного права.
A criminal law as a legal base for a state reaction (state-law influence) on criminality in it’s various forms with the use of the chosen methodological principle is investigated. Separate social and legal factors that is subject to the obligatory account in the process of criminalization (decriminalizations) and penalization (depenalizations) are analysed. Basic signs and descriptions of the article of modern criminal law are investigated.

Бібліографічний опис

Стрельцов Є. Діалектика кримінального права / Є. Стрельцов // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова ; МОН України, НУ «ОЮА», Каф. крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права». – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 7-22.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, публічне право, кримінальне право, сутність, предмет та функції кримінального права, цілі та завдання кримінального права, публичное право, уголовное право, сущность, предмет и функции уголовного права, цели и задания уголовного права, public law, criminal law, nature of criminal law, object of criminal law, functions of criminal law, aims of criminal law, tasks of criminal law

Цитування

Стрельцов Є. Діалектика кримінального права / Є. Стрельцов // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова ; МОН України, НУ «ОЮА», Каф. крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права». – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 7-22.