Соціологія емоцій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія»

Без Ескізу

Дата

2018

Автори

Третьякова, Тетяна Миколаївна
Третьякова, Т. М.
Третьякова, Татьяна Николаевна
Tretiakova, Tetiana M.
Короход, Ясміна Джанівна
Короход, Я. Д.
Короход, Ясмина Джановна
Korokhod, Yasmina D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ «ОЮА»

Анотація

У навчально методичних рекомендаціях наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціологія емоцій» студентами другого (магістерського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, тематику індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів по спеціальності «Соціологія».
В учебно-методических рекомендациях приведены материалы для изучения дисциплины «Социология эмоций» студентами второго (магистерского) уровня специальности «Социология». Материалы содержат общую характеристику курса, планы лекционных и семинарских занятий, тематику индивидуальных заданий и самостоятельной подготовки, контрольные вопросы, список рекомендованной литературы и методику оценки знаний. Рекомендуется для преподавателей и студентов высших учебных заведений по специальности «Социология».
Educational and methodological recommendations contain materials for studying the discipline "Sociology of Emotions" by students of the second (master's) level of the specialty "Sociology". The materials contain a general description of the course, plans for lectures and seminars, topics for individual assignments and self-preparation, test questions, a list of recommended literature and a methodology for assessing knowledge. It is recommended for teachers and students of higher educational institutions with a degree in Sociology.

Бібліографічний опис

Третьякова Т. М. Соціологія емоцій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / Т. М. Третьякова, Я. Д. Короход. – Одеса : НУ «ОЮА», 2018. – 33 с. DOI: 10.32837/11300.14421

Ключові слова

Цитування

Третьякова Т. М. Соціологія емоцій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / Т. М. Третьякова, Я. Д. Короход. – Одеса : НУ «ОЮА», 2018. – 33 с.