Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Вороніна, Надія Вікторівна
Воронина, Надежда Викторовна
Voronina, Nadiya V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розкриваються ряд проблемних питань пов’язаних з страхуванням як способом захисту осіб від неякісної медичної допомоги. Визначається, що незважаючи на те, що в законі передбачено обов’язкове страхування відповідальності медичних працівників,на практиці ці питання залишаються не вирішеними. Пропонується в якості одного з способів захисту громадян від неякісної медичної допомоги слід визнати медичне страхування,визначивши,що даний ризик повинен входити в систему обов’язкового медичного страхування.
В статье раскрываются ряд проблемных вопросов определения страхования как способа защиты лиц от некачественной медицинской помощи. Определяется, что несмотря на то, что в законе предусмотрено обязательное страхование ответственности медицинских работников, на практике эти вопросы остаются открытыми. Предлагается в качестве одного из способов защиты граждан от некачественной медицинской помощи признать медицинское страхование, определив, что данный риск должен входить в систему обязательного медицинского страхования.
In this article revealing series problematic issues related to insurance as a way of protecting people from low quality of care.Determined that despite the fact that the law provides for mandatory liability insurance of health workers, in practice, these questions remain unresolved. It is proposed as one of the ways to protect civilians from low quality medical care should recognize medical insurance, determined that this risk should be included in compulsory health insurance.

Бібліографічний опис

Вороніна Н. В. Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги / Н. В. Вороніна // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 31-35.

Ключові слова

страхування, медичне страхування, страхування відповідальності, лікарська помилка, неналежна медична допомога, страхование, медицинское страхование, страхование ответственности, врачебная ошибка, ненадлежащая медицинская помощь, insurance, medical insurance liability insurance, medical mistake, inappropriate medical care

Цитування

Вороніна Н. В. Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги / Н. В. Вороніна // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 31-35.