Щодо питання формування концепції шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Safonchyk, Oksana I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У запропонованій статті звертається увага на те, що шлюб як союз чоловіка й жінки, який має соціальне значення, визначає правове становище дітей, народжених у цьому союзі, майнові відносини між подружжям і їхні спадкові права тощо. Положення та норми сімейного законодавства України самі по собі не призводять до виникнення, зміни або припинення шлюбних правовідносин. Сімейно-правові норми передбачають певні життєві обставини, так звані юридичні факти, що породжують зазначені наслідки. Надається поняття шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних, а також концепція їх формування.
The proposed article draws attention to the fact that marriage as a union of a man and a woman has social significance, determines the legal status of children born in this union, property relations between spouses and their inheritance rights, etc. The provisions and norms of the family law of Ukraine by themselves do not lead to the emergence, amendment or termination of marital relations. Family law provides for certain life circumstances, the so-called legal facts that give rise to these consequences. The article gives the concept of marriage relations and legal relations. Similar marital, as well as the concept of their formation

Бібліографічний опис

Сафончик О. І. Щодо питання формування концепції шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних / О. І. Сафончик // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 53-59.

Ключові слова

шлюб, сім’я, сімейні правовідносини, шлюбні правовідносини, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, marriage, family, family legal relations, marital legal relations, legal relations similar to marital, правовідносини, подібні до шлюбних

Цитування

Сафончик О. І. Щодо питання формування концепції шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних / О. І. Сафончик // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 53-59.