Міжнародний досвід правового регулювання обігу лікарських засобів через призму права Світової Організації Торгівлі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Пасечник, Олена Владиславівна
Пасечник, О. В.
Пасечник, Елена Владиславовна
Pasechnyk, Olena V.
Хендель, Наталія Володимирівна
Хендель, Н. В.
Хендель, Наталия Владимировна
Khendel, Nataliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Aluna Publishing

Анотація

Introduction: The development of international legal cooperation in the field of health has largely been driven by the trade interests of states. The aim: The article analyzes the legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization. Materials and methods: Using the historical legal method has allowed to analyze the genesis of legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization. The dialectical method is widely used, in particular, when it comes to the issue of the ratio of market regulation of medicines circulation and public health protection, the formal logic method, in particular, in formulating the general principles, principles and methods of legal regulation in the field of medicines, as well as the systemic method, in particular, in defining the institutional component of legal regulation in the field of medicines. Review: The activities of the WTO include several areas related to health protection: international control over infectious diseases, international legal regulation of food safety (food security), tobacco control, environmental protection, international legal aspects of access and treatment of medicinal and pharmaceutical products, international legal regulation of medical services provision. Conclusions: It is proved that the right to health is a right to access to medicines. However, for many developing countries, it is problematic to obtain patents for the production of necessary medicines or to pay a license fee, which creates a barrier to the realization of the right to health.
Вступ: Розвиток міжнародно-правового співробітництва у сфері охорони здоров’я багато в чому був зумовлений торговельними інтересами держав. Мета: Проаналізувати правове регулювання обігу лікарських засобів через призму права Світової організації торгівлі. Матеріали та методи: Використання історико-правового методу дозволило простежити та проаналізувати генезис правового регулювання обігу лікарських засобів через призму права Світової організації торгівлі. Широко застосовано діалектичний метод, зокрема, при висвітленні питання співвідношення ринкового регулювання обігу лікарських засобів та захисту громадського здоров’я, формально-логічний метод, зокрема, при формулюванні загальних засад, принципів і методів правового регулювання у сфері лікарських засобів, а також системний метод, зокрема, при визначенні інституційної складової правового регулювання у сфері лікарських засобів, на прикладі діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я, Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Порівняльно-правовий метод використано для характеристики регулювання обігу лікарських засобів у праві Всесвітньої організації охорони здоров’я, Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Огляд та висновки: Доведено, що компонентом права на здоров'я є право на доступ до лікарських засобів. Однак для багатьох держав, що розвиваються, проблематично отримати патенти на виробництво необхідних лікарських засобів або оплатити ліцензійний збір, що створює бар'єр для реалізації права на здоров'я. Головним завданням Всесвітньої організації охорони здоров’я, Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації інтелектуальної власності є пошук компромісу між захистом прав інтелектуальної власності та правом на доступ до лікарських препаратів. Правовими формами даного співробітництва є проведення міжнародних конференцій, на яких розробляються міжнародно-правові акти та формулюються проблемні аспекти суміжних сфер діяльності організацій, які реалізовуються в прийнятті спільних політик дій.

Бібліографічний опис

Pasechnyk O. V. International experience in the legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization / O. V. Pasechnyk, N. V. Hendel // Wiadomosci lekarskie. - Vol. 71. - Issue 3. - Aluna Publishing, 2018. - Р. 772-776.

Ключові слова

medicines, the right to health, the World Health Organization, the World Trade Organization, the World Intellectual Property Organization, лікарські засоби, право на здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я, Світова організація торгівлі, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Pasechnyk O. V. International experience in the legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization / O. V. Pasechnyk, N. V. Hendel // Wiadomosci lekarskie. - Vol. 71. - Issue 3. - Aluna Publishing, 2018. - Р. 772-776.