Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Сегенюк, Анастасія Валеріївна
Сегенюк, Анастасия Валериевна
Segenyuk, Anastasia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання всебічного дослідження, визначення та характеристики відносин спадку­вання за правом представлення та спадкової трансмісії за законодавством України. Висвітлюються підстави закликання до спадкування за правом представлення, а також до спадкування за спадковою трансмісією. Розглядаються засади та критерії спадкування, як за правом представлення, так і за спадковою трансмісією. Також, досліджуються особливості кожного з цих видів спадкування, та розглядається питання відмінності спадку­ вання за правом представлення від спадкової трансмісії.
В статье рассматриваются вопросы всестороннего исследования, определения и характеристики отно­шений наследования по праву представления и наследственной трансмиссии, по законодательству Украины. Освещаются основания призвания к наследованию по праву представления, а также к наследованию по на­следственной трансмиссии. Рассматриваются принципы и критерии наследования, как по праву представления, так и по наследственной трансмиссии. Также, исследуются особенности каждого из этих видов наследования, и рассматривается вопрос отличия наследования по праву представления от наследственной трансмиссии.
In the article the questions of comprehensive research, determination and description of relations of inheritance are examined as of right of presentation and inherited transmission, on the legislation of Ukraine. Light up the grounds of calling to the inheritance as of right of presentation, and also to the inheritance on the inherited transmission. Principles and criteria of inheritance are examined, both as of right of presentation and on the inherited transmission. Also, features are probed each of these types of inheritance, and the question of difference of inheritance is examined as of right of presentation from the inherited transmission.

Бібліографічний опис

Сегенюк А. В. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 96-99.

Ключові слова

спадкове право, спадкування за законом, спадкування за заповітом, спадкування за пра­вом представлення, спадкова трансмісія, порядок оформлення спадщини, наследственное право, наследование по закону, наследование по завещанию, наследо­вание по праву представления, наследственная трансмиссия, порядок оформления наследства, inherited right, inheritance by law, inheritance on a testament, inheritance as of right of presentation, inherited transmission, order of registration of inheritance

Цитування

Сегенюк А. В. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 96-99.