Публічна служба в Україні : навч.-метод. посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Біла-Тіунова, Любов Романівна
Кубаєнко, Андрій Володимирович
Стрельников, Андрій Вікторович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги аспірантам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні» і «Децентралізація публічної влади». Він може бути використаний також під час вивчення відповідної теми дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», дисциплін навчально-освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Аспірантам запропоновано робочу програму дисципліни, плани семінарських занять, тестові та практичні завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.

Бібліографічний опис

Публічна служба в Україні : навч.-метод. посіб. / Л. Біла-Тіунова, А. Кубаєнко, А. Стрельников ; Нау. Ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 277 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.23917

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Публічна служба в Україні, Службове законодавство, державний службовець, Право на державну службу, посади державної служби, конкурс на зайняття посади державної служби., правообмеження у державній службі

Цитування

Публічна служба в Україні : навч.-метод. посіб. / Л. Біла-Тіунова, А. Кубаєнко, А. Стрельников ; Нау. Ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 277 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/23917; DOI: 10.32837/11300.23917