Зобов’язання у сфері туризму: понятта, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кохановський, Велеонін Олексійович
Кохановский, Велеонин Алексеевич
Kokhanovskyi, Veleonin O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті на основі доктринального і законодавчого розуміння поняття зобов’язань розглядаються поняття і особливості зобов’язань у сфері туризму, а також перспективи їх цивільно – правового регулювання. Пропонується власне визначення поняттязобов’язань у сфері туризму з урахуванням різниці між поняттями «зобов’язання із надання туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму». Доводиться, що обов’язок боржника в зобов’язаннях у сфері туризму можуть мати як активний, так і пасивний характер.
В статье на основе доктринальных и законодательных определений категории обязательств рассматриваются понятие и особенности обязательств в сфере туризма, а также перспективы их гражданско – правового регулирования. Предлагается собственное определение понятия обязательств в сфере туризма с учетом разницы между понятиями «обязательства по предоставлению туристических услуг» и «обязательства в сфере туризма». Доказывается, что обязанность должника в обязательствах в сфере туризма могут иметь как активный, так и пассивный характер.
On the basis of doctrinal and legal definitions of the concept of legal obligations, was examined the concept and features of commitments in tourism and the prospects of it’s civil – legal regulation. Own definition of theconcept of the obligations in the fieldof tourism is proposed, taking to account the difference between the concepts of «obligation toprovide the tourismservices» and «obligation in the fieldof tourism». Author proves, that the obligation to the debtor commitments in tourism can have both active and passive nature.

Бібліографічний опис

Кохановський В. О. Зобов’язання у сфері туризму: понятта, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В. О. Кохановський // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 26-30.

Ключові слова

зобов’язання, сфера туризму, надання туристичних послуг, туристичний продукт, обязательства, сфера туризма, предоставление туристических услуг, туристический продукт, law obligation, tourismfield, provision of the tourism services, tourism product

Цитування

Кохановський В. О. Зобов’язання у сфері туризму: понятта, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В. О. Кохановський // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 26-30.