Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Пілявська, Л. М.
Пилявская, Л. М.
Piliavska, L. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглянуто поняття причетності до злочину та виділено чотири види причетності до злочину. Проаналізовано заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину, розглянуто особливості даного виду причетності, визначено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону діяння, що утворює даний вид причетності до злочину.

Бібліографічний опис

Пілявська Л. М. Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину / Л. М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 598-603.

Ключові слова

причетність до злочину, заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину, причастность к преступлению, заранее не обещанное укрывательство преступления, преступника и последствий преступления, объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления, involvement to the crime, not promised concealment of the crime, criminal and consequences of the crime, object, objective side, subject, subjective side of the crime

Цитування

Пілявська Л. М. Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину / Л. М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 598-603.