Criminal Liability for Provoking Bribery

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Степаненко, Оксана Василівна
Степаненко, О. В.
Степаненко, Оксана Васильевна
Stepanenko, Oksana V.
Степаненко, Андрій Сергійович
Степаненко, А. С.
Степаненко, Андрей Сергеевич
Stepanenko, Andrii S.
Stepanenko, Andriy
Шепотько, Марина Андріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad del Zulia

Анотація

In modern conditions of development of public relations complication of activity of law enforcement agencies is observed. This is due to new challenges in the law enforcement system, including the fight against high levels of the organization and the criminal professionalism of corrupt individuals. Because of this, it is challenging for operational units to identify specific facts of illegal actions with the help of operational and investigative measures. At the same time, the fight against crime by establishing high quantitative indicators of disclosure remains one of the principles of law enforcement in Ukraine, including sometimes deviating from those means established by law. Therefore, the problem of provoking bribery is relevant for scholars of the legislator and law enforcement. The object of the study is criminal liability for provoking bribery. The research methodology consists of such methods as the dialectical method, analytical method, historical method, method of analysis of legal documents, articles, and monographs, method of generalization, comparison, synthesis, and modeling method. The authors identified the features of such liability to clarify the problematic issues of qualification of provoking bribery, and to distinguish the distinctive features of prosecution from other types of crimes.
У сучасних умовах розвитку суспільних відносин спостерігається ускладнення діяльності правоохоронних органів. Це пов’язано з новими викликами в правоохоронній системі, зокрема боротьбою з високим рівнем організованості та кримінальним професіоналізмом корупціонерів. Через це оперативним підрозділам важко виявити конкретні факти протиправних дій за допомогою оперативно-розшукових заходів. Водночас боротьба зі злочинністю шляхом встановлення високих кількісних показників розкриття залишається одним із принципів правоохоронної діяльності в Україні, у тому числі іноді відступаючи від встановлених законом засобів. Тому проблема провокації хабарництва є актуальною для науковців-законодавців та правоохоронців. Об’єктом дослідження є кримінальна відповідальність за провокування хабара. Методологія дослідження складається з таких методів, як діалектичний метод, аналітичний метод, історичний метод, метод аналізу правових документів, статей і монографій, метод узагальнення, порівняння, синтезу, метод моделювання. Автори визначили особливості такої відповідальності для з’ясування проблемних питань кваліфікації провокування хабара та відмежування особливостей притягнення до відповідальності від інших видів злочинів.

Бібліографічний опис

Stepanenko O. Criminal Liability for Provoking Bribery / O. Stepanenko, A. Stepanenko, M. Shepotko // Cuestiones Políticas. – V. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 492-512.

Ключові слова

criminal liability, provocation of bribery, public relations, illicit gain, provoked person, кримінальна відповідальність, провокація хабарництва, зв'язки з громадськістю, неправомірна вигода, спровокована особа, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Stepanenko O. Criminal Liability for Provoking Bribery / O. Stepanenko, A. Stepanenko, M. Shepotko // Cuestiones Políticas. – V. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 492-512.