До питання всезагальності права на соціальний захист

dc.contributor.authorГнатенко, К. В.
dc.contributor.authorHnatenko, K. V.
dc.date.accessioned2022-04-28T23:13:26Z
dc.date.available2022-04-28T23:13:26Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionГнатенко К. В. До питання всезагальності права на соціальний захист / К. В. Гнатенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 31-36.en_US
dc.description.abstractУ статті проаналізовано один із ключових принципів права соціального забезпечення – все загальність права на соціальний захист та його роль у розбудові моделі соціальної і правової держави. Зазначено, що існуюча вітчизняна система соціального захисту характеризується низкою суттєвих недоліків, серед яких доцільно вказати на неохопленність соціальним забезпечення всього населення країни, недосконалість системи державної соціальної допомоги, несправедливість розподілу державних соціальних трансфертів, низьку адресність під час надання соціальної підтримки та орієнтацію на екстенсивне охоплення нею населення, нерозвиненість системи соціального страхування, неефективність фінансового забезпечення заходів державного соціального захисту тощо. Невід’ємним складником процесів просування України на шляху до ЄС та розбудови соціально орієнтованої економіки є впровадження науково обґрунтованої соціальної політики, створення ефективної системи соціального захисту, поширення її на все населення країни, що потребує соціальної допомоги, як утілення принципу все загальності (універсальності) системи соціального захисту. Водночас вітчизняна наука права соціального забезпечення недостатньо приділяє уваги громадянству як умові призначення державної соціальної допомоги, тоді як міжнародні стандарти соціального захисту закріпили право кожного на достатній життєвий рівень, тим самим гарантуючи надання соціальної допомоги не лише громадянам власної держави, а й іноземцям. Сформована в нашій країні система державного соціального забезпечення не відповідає сучасним соціально-економічним викликам, які постають перед нею в усе більших масштабах: демографічним тенденціям; структурним змінам в економіці та на ринку праці; характеру умов та організації оплати праці. Звернено увагу на неузгодженість вітчизняного законодавства з досліджуваного питання, що потребує внесення відповідних змін і доповнень. Адже соціальне забезпечення є правом людини, й усім людям незалежно від того, де вони живуть, має бути гарантований принаймні мінімальний рівень базового соціального захисту. Останній повинен бути всезагальним, базуватися на соціальній солідарності і бути спрямованим на соціальну інтеграцію.en_US
dc.description.abstractThe article analyzes one of the key principles of social security law – the universality of the right to social protection and its role in building a model of social and legal state. It is noted that the current domestic social protection system is characterized by a number of significant shortcomings, including the lack of social security of the entire population, imperfect state social assistance system, unfair distribution of state social transfers, low targeting in providing social support and focus on its extensive coverage. population, underdeveloped social insurance system, inefficiency of financial support of state social protection measures, etc. An integral part of Ukraine's progress towards the EU and building a socially oriented economy is the introduction of sciencebased social policy, creating an effective social protection system, extending it to the entire population in need of social assistance as an embodiment of the principle of universality of social system. protection. At the same time, the domestic science of social security law does not pay enough attention to citizenship as a condition for state social assistance, while international social protection standards enshrine the right of everyone to a sufficient standard of living, thus guaranteeing social assistance not only to citizens but also to foreigners.. It is concluded that the system of state social security formed in our country does not meet the current socioeconomic challenges facing it on an increasing scale: demographic trends; structural changes in the economy and the labor market; the nature of the conditions and organization of wages. Attention is drawn to the inconsistency of domestic legislation on the research issue, which requires appropriate changes and additions. After all, social security is a human right, and all people, regardless of where they live, must be guaranteed at least a minimum level of basic social protection. The latter must be universal, based on social solidarity and be aimed at social integration.
dc.identifier.citationГнатенко К. В. До питання всезагальності права на соціальний захист / К. В. Гнатенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 31-36.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16904
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectstateen_US
dc.subjectpopulationen_US
dc.subjectsocial policyen_US
dc.subjectsocial protectionen_US
dc.subjectprinciplesen_US
dc.subjectuniversalityen_US
dc.subjectдержаваen_US
dc.subjectнаселенняen_US
dc.subjectсоціальна політикаen_US
dc.subjectсоціальний захистen_US
dc.subjectпринципиen_US
dc.subjectвсезагальністьen_US
dc.titleДо питання всезагальності права на соціальний захистen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Гнатенко К. В. До питання всезагальності права на соціальний захист.pdf
Size:
152.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: