Developing students' code style skills

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Задерейко, О. В.
Задерейко, Александр Владиславович
Zadereiko, Oleksandr V.
Прокоп, Юлія Віталіївна
Прокоп, Ю. В.
Prokop, Yuliia V.
Трофименко, Олена Григорівна
Трофименко, О. Г.
Trofymenko, Olena H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Developing the skills of writing clean code in novice programmers is an urgent and essential task for today's university teachers. Despite numerous studies of this problem, the optimal solution has not yet been found. The research examines the motivation of students to adhere to the code style without any particular methodological influence. It is shown that students with an average of 2.2 years of programming experience understand code style rules and say they are ready to follow them. However, their code contains numerous style errors, which indicate the need for additional pedagogical efforts. In the second part of the study, we present the results of the experiment with another group of students. We applied the method of penalizing students for violating code style requirements, and it showed a positive impact: the total number of errors decreased. Optimistic results were obtained for many criteria. However, the same approach should be applied in subsequent courses to consolidate a positive impact. The paper proposes a method for developing students' code style skills.
Розвиток навичок написання чистого коду у початківців програмістів є актуальним і необхідним завданням для сучасних викладачів університетів. Незважаючи на численні дослідження цієї проблеми, оптимальне рішення поки не знайдено. Дослідження розглядає мотивацію студентів дотримуватися стилю написання коду без особливого методологічного впливу. Показано, що студенти із середнім досвідом програмування в 2,2 роки розуміють правила стилю коду і кажуть, що готові їх дотримуватися. Однак їх код містить численні стильові помилки, які вказують на необхідність додаткових педагогічних зусиль. У другій частині дослідження представлено результати експерименту з іншою групою студентів. Застосовано метод покарання студентів за порушення вимог до стилю коду. Він показав позитивний ефект - загальна кількість помилок зменшилася. За багатьма критеріями були отримані оптимістичні результати. Однак для закріплення позитивного ефекту слід застосовувати той же підхід на наступних курсах. У статті пропонується метод розвитку у студентів навичок роботи з кодовим стилем.

Бібліографічний опис

Prokop Y. V. Developing code style skills in students / Y. V. Prokop, O. H. Trofymenko, O. V. Zadereyko // IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), October 19-21. Lviv, Ukraine, 2023. – P. 1-4. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324182

Ключові слова

code style, code quality, programming education, typical code, high-quality code, common code quality mistakes, particularly code style, students' motivation, teaching code style rules, стиль коду, якість коду, навчання програмуванню, типовий код, високоякісний код, поширені помилки в якості коду, особливості стилю коду, мотивація студентів, правила викладання стилю коду, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Prokop Y. V., Trofymenko O. H., Zadereyko O. V. Developing code style skills in students // IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), October 19-21. Lviv, Ukraine, 2023. P. 1-4. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324182.