Цивільно-правове регулювання забудови : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Yevhen O.
Адаховська, Надія Сергіївна
Адаховська, Надежда Сергеевна
Adakhovska, Nadiia S.
Колодін, Денис Олексійович
Колодин, Денис Алексеевич
Kolodin, Denis O.
Колодіна, Анна Сергіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Цивільно-правове регулювання забудови», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти ступеня магістр (І курс факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи, наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Цивільно-правове регулювання забудови : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, Н. С. Адаховська, Д. О. Колодін та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 120 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12594

Ключові слова

проблеми забудови територій, норми цивільного, житлового та земельного законодавства в сфері будівництва, поняття забудови та будівництва, здійснення забудови в Україні, права та обов’язки забудовника, будівництво об’єктів, проблемы застройки территорий, нормы гражданского, жилищного и земельного законодательства в сфере строительства, понятие застройки и строительства, осуществление застройки в Украине, права и обязанности застройщика, строительство объектов, problems of building territories, norms of civil, housing and land legislation in the field of construction, the concept of building and construction, construction in Ukraine, rights and responsibilities of the developer, construction of facilities

Цитування

Цивільно-правове регулювання забудови : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, Н. С. Адаховська, Д. О. Колодін та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 120 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12594