Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто основні принципи схемотехнічної побудови складових персонального комп’ютера, які формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Навчальний посібник призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів ІТ-спеціалістами.

Бібліографічний опис

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : навч. посіб. для підгот. здобув. вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». 3-тє вид. перероб. і доп. [Електронне видання] / О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, В. І. Гура, П. О. Чикунов, О. М. Грезіна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 251 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27830

Ключові слова

прийоми розробки ігрових вебзастосунків, розробка ігрових вебзастосунків, програмування JavaScript, створення простих вебігор, програмування веб ігор, HTML5

Цитування

Задерейко О. В., Логінова Н. І., Трофименко О. Г., Гура В. І., Чикунов П. О., Грезіна О. М. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : навч. посіб. для підгот. здобув. вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». 3-тє вид. перероб. і доп. [Електронне видання] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса, 2024. 251 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27830; DOI: 10.32837/11300.27830