Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Самойленко, Олена Анатоліївна
Самойленко, Елена Анатольевна
Samoilenko, Olena A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Київ

Анотація

Бібліографічний опис

Самойленко О. А. Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці / О. А. Самойленко // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад.: Полтавський А. О., Юдіна О. В., Форіс Ю. Б. – Київ.: КНДІСЕ Мін. юст. України, 2018. – С. 212-214.

Ключові слова

"предметні злочини", категорія "предмет посягання", предмет злочину, речові докази у справі, "предметные преступления", категория "предмет посягательства", предмет преступления, вещественные доказательства по делу, "substantive crimes", category "object encroachment", the object of the crime, material evidence in the case

Цитування

Самойленко О. А. Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці / О. А. Самойленко // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад.: Полтавський А. О., Юдіна О. В., Форіс Ю. Б. – Київ.: КНДІСЕ Мін. юст. України, 2018. – С. 212-214.