Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Завальська, Любов Володимирівна
Завальская, Любовь Владимировна
Zavalska, Liubov V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків / Л. В. Завальська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 724-727.

Ключові слова

лексика в мовленні політиків, дослідження лексики, проблеми політичного мовлення, жаргонна лексика, лексеми з молодіжного жаргону, кримінальні жаргонізми, розмовна лексика, публічне мовлення, лексика в речи политиков, исследования лексики, проблемы политического вещания, жаргонная лексика, лексемы из молодежного жаргона, уголовные жаргонизмы, разговорная лексика, публичная речь, vocabulary in the speech of politicians, vocabulary research, problems of political broadcasting, jargon lexicon, lexemes from youth slang, criminal slang, colloquial vocabulary, public speech

Цитування

Завальська Л. В. Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків / Л. В. Завальська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 724-727.