Континуїтет традиції морально-етичних стандартів публічної влади в історії Української Конституції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Констанкевич, Юрій Зіновійович
Констанкевич, Ю. З.
Konstankevych, Yurii Z.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглянута конституційна традиція морально-етичних стандартів представників публічної влади. Здійснено аналіз важливих конституційних актів (і проектів), які формували конституційний порядок в Українській державі. Виокремлено морально-етичні засади, що були необхідні для публічних службовців під час формування й діяльності владних органів, та охарактеризовано загальне уявлення про тяглість конституційної традиції доброчесності.
The paper deals with the constitutional tradition of moral and ethical standards of public authority. Important constitutional acts (and drafts), which formed the constitutional order in the Ukrainian state, was analyzed. The moral and ethical principles, which were necessary for public servants in the formation and activity of the authorities, were outlined and a general idea of the continuity of the constitutional tradition of moral integrity was described.

Бібліографічний опис

Констанкевич Ю. З. Континуїтет традиції морально-етичних стандартів публічної влади в історії Української Конституції / Ю. З. Констанкевич // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 107-114.

Ключові слова

морально-етичні стандарти, доброчесність, публічна влада, історія конституції, конституційна традиція, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, moral and ethical standards, integrity, public power, history of the constitution, constitutional tradition

Цитування

Констанкевич Ю. З. Континуїтет традиції морально-етичних стандартів публічної влади в історії Української Конституції / Ю. З. Констанкевич // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 107-114.