Використання технологій віртуальної реальності в різних сферах діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Толокнов, Анатолій Арнольдович
Черненко, Олександра

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

В умовах сьогодення технології віртуальної реальності користуються великим попитом в різних сферах людської діяльності. Технології віртуальної реальності стають все більш поширеними у різних сферах професійної діяльності людини. Вони використовуються з метою розвитку пізнавальних процесів, здатностей та здібностей особистості, та як інструмент наочної дистанційної презентації та практичної демонстрації об’єктів, керування та спостереження за ними, трансляції далеких від людини подій та місць, планування подорожей та підготовки майбутніх фахівців.
In today's conditions, virtual reality technologies are in great demand in various spheres of human activity. Virtual reality technologies are becoming increasingly common in various areas of human professional activity. They are used to develop cognitive processes, abilities and abilities of the individual, and as a tool for visual remote presentation and practical demonstration of objects, management and observation of them, broadcasting events and places far from a person, planning trips and training future specialists.

Бібліографічний опис

Використання технологій віртуальної реальності в різних сферах діяльності / Задерейко О., Толокнов А., Черненко О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Кіберпростір в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: теорія та практика» (м. Одеса, 24 листопада 2023 р.). Одеса, 2023. - С. 113 – 117.

Ключові слова

віртуальна реальність, додатки віртуальної реальності, VR-технології, virtual reality, virtual reality applications, VR technologies

Цитування

Використання технологій віртуальної реальності в різних сферах діяльності / Задерейко О., Толокнов А., Черненко О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Кіберпростір в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: теорія та практика» (м. Одеса, 24 листопада 2023 р.). Одеса, 2023. - С. 113 – 117.