Менеджмент : практикум

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Кібік, Ольга Миколаївна
Котлубай, Вячеслав Олексійович
Калмикова, Наталя Юріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Менеджмент». У практикумі представлено завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, теми доповідей, питання до екзамену, а також список рекомендованої літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських і правової спеціальностей.

Бібліографічний опис

Менеджмент : практикум [Електронне видання] / О. Кібік, В. Котлубай, Н. Калмикова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2023. - 123 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.25670

Ключові слова

менеджмент, практикум, економика

Цитування

Менеджмент : практикум [Електронне видання] / О. Кібік, В. Котлубай, Н. Калмикова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2023. - 123 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/25670; DOI: 10.32837/11300.25670