Зарубіжна література : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Кісельова, Анастасія Андріївна
Кісельова, А. А
Завальська, Любов Володимирівна
Завальська, Л. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Зарубіжна література» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 035 «Філологія» першого-третього курсів. Складається із загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також списку літератури, необхідної для прочитання.

Бібліографічний опис

Кісельова А. А., Завальська Л. В. Зарубіжна література : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / А. А. Кісельова, Л. В. Завальська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 290 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.25251

Ключові слова

література античного світу, міфологія Давньої Греції, народно-поетична творчість Давньої Греції, література Давнього Риму, германо-скандинавська міфологія, лицарська (куртуазна) література, ренесанс в європейській літературі, бароко та класицизм, творчість В. Шекспіра, література доби Просвітництва, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics

Цитування

Кісельова А. А., Завальська Л. В. Зарубіжна література : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / А. А. Кісельова, Л. В. Завальська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 290 с. –URL : https://doi.org/10.32837/11300.25251