Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій дыяльності та кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Подобний, О. О.
Подобный, А. А.
Podobnyy, A. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті на основі дослідження ретроспективи наукового розуміння негласних форм розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні, аналізу чинного оперативно-розшукового й кримінального процесуального законодавства обґрунтовано концепцію єдності оперативної розробки та негласного розслідування, а також надано визначення останнього.

Бібліографічний опис

Подобний О. О. Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій дыяльності та кримінальному провадженні / О. О. Подобний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 221-227.

Ключові слова

оперативно-розшукові заходи, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативна розробка, негласне розслідування, оперативно-розыскные мероприятия, негласные следственные (розыскные) действия, оперативная разработка, негласное расследование, operatively-search operations, covert investigative actions, operational designing, investigation

Цитування

Подобний О. О. Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій дыяльності та кримінальному провадженні / О. О. Подобний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 221-227.