Злочини проти статевої свободи та статевої недоторка ності особи (основні положення кримінально-правової характеристики)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Дудоров, О. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

Анотація

У пораднику розкриваються основні положення кримінально-правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України із законодавчими змінами від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.). Робота розрахована на курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також може бути корисною для викладачів, суддів, адвокатів і працівників правоохоронних органів

Бібліографічний опис

Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характери- стики) : практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с.

Ключові слова

кримінальне право, статева свобода, статева недоторканість, зґвалтування, сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок, статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, розбещення неповнолітніх, уголовное право, половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование, сексуальное насилие, принуждение к вступлению в половую связь, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развращение несовершеннолетних, Criminal Law, sexual freedom,   sexual integrity, rape, sexual abuse, Forced sexual intercourse, sexual intercourse with a person who has not reached the age of sixteen, abuse of minors

Цитування

Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характери- стики) : практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с.