Система принципів припинення цивільного зобов'язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Жданкіна, Л. К.
Zhdankina, L. K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Жданкіна Л. К. Система принципів припинення цивільного зобов'язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог / Л. К. Жданкіна // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 597-600.

Ключові слова

припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог, зобов’язальне право, принципи правового регулювання, прекращение гражданского обязательства зачетом встречных однородных требований, обязательственное право, принципы правового регулирования, termination of a civil liability by admitting countervailing homogeneous claims, contractual right, principles of legal regulation

Цитування

Жданкіна Л. К. Система принципів припинення цивільного зобов'язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог / Л. К. Жданкіна // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 597-600.