Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Акіменко, Юлія Юріївна
Акіменко, Ю. Ю.
Акименко, Юлия Юрьевна
Akimenko, Yuliia Yu.
Бєлогубова, Оксана Олександівна
Бєлогубова, О. О.
Белогубова, Оксана Александровна
Bielohubova, Oksana O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Бібліографічний опис

Акіменко Ю. Ю. Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС / Ю. Ю. Акіменко, О. О. Бєлогубова // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 92-98.

Ключові слова

Версальська декларація, Європейська політика сусідства, План дій Україна-ЄС, зовнішня політика, політика безпеки, Versailles Declaration, European Neighborhood Policy, Ukraine-EU Action Plan, foreign policy, security policy, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science

Цитування

Акіменко Ю. Ю. Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС / Ю. Ю. Акіменко, О. О. Бєлогубова // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 92-98.