Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Каламан, Ольга Борисівна
Каламан, О. Б.
Kalaman, Olga В.
Дишкантюк, Оксана Володимирівна
Дишкантюк, О. В.
Dyshkantiuk, Oksana V.
Власюк, К. В.
Власюк, Каріна Вікторівна
Vlasiuk, Karyna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою статті було з’ясування дефініції сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Запропонована мета була досягнута шляхом вивчення та систематизації наукових здобутків дослідників щодо ефективного управління комунікаційним процесом із клієнтами шляхом раціонального використання маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах готельно-ресторанного господарства часто зосереджуються на взаємозв'язку між різними маркетинговими заходами та різними аспектами взаємовідносин з клієнтами. У статті сформульовано висновки та запропонований напрям подальших досліджень. Результати дослідження сприяють розумінню взаємовідносин між споживачем і підприємством готельно-ресторанного господарства, створюють основу для управління маркетингом

Бібліографічний опис

Каламан О. Б. Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства / О. Б. Каламан, О. В. Дишкантюк, К. В. Власюк // Економічний простір. - 2022. № 182. - С. 65-72. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-9

Ключові слова

менеджмент, підприємства готельно-ресторанного господарства, менеджмент маркетингових комунікацій, споживач послуг, управління маркетингом, hotel and restaurant enterprises, management of marketing communications, consumer of services, marketing management, management, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics

Цитування

Каламан О. Б. Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства / О. Б. Каламан, О. В. Дишкантюк, К. В. Власюк // Економічний простір. - 2022. № 182. - С. 65-72. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-9