Реформа сфери охорони здоров’я: адміністративно-правовий аспект

dc.contributor.authorМуляр, Галина Володимирівна
dc.contributor.authorМуляр, Г. В.
dc.contributor.authorMuliar, Halyna V.
dc.contributor.authorMuliar, H. V.
dc.date.accessioned2022-04-28T17:00:00Z
dc.date.available2022-04-28T17:00:00Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionМуляр Г. В. Реформа сфери охорони здоров’я: адміністративно-правовий аспект / Г. В. Муляр // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 51-57.en_US
dc.description.abstractУ статті проаналізовано актуальні управлінські дії суб’єктів реалізації реформи національної сфери охорони здоров’я, а також її статус і стан нормативно-правового забезпечення. Акцентовано увагу на тому, що процес реформування ускладнюється не лише внутрішніми проблемами в середині системи охорони здоров’я, а і зовнішніми факторами як от стрімке поширення хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, нагальна необхідність у сучасному якісному медичному обладнанні, брак медичних працівників, створення достойних та безпечних умов праці. Вказано, що в сукупності ці та інші обставини призвели до прискіпливого аналізу заходів медичної реформи з боку фахівців у галузях медицини, права та управління, що стало наслідком ініціювання питання про припинення медичної реформи, переривання її другого етапу. Підкреслено, що незалежно від статусу та етапу впровадження медичної реформи залишається чимало актуальних проблем організаційного та правового характеру. Серед основних актуальних недоліків проведення медичної реформи виокремлено такі проблеми правового та управлінського характеру: 1) зволікання у прийнятті стратегічно важливого рішення щодо статусу медичної реформи в контексті її припинення, продовження чи переформатування (оновлення); 2) відсутність ґрунтовної нормативно-правової бази здійснення подальших кроків реформування; 3) брак медичних кадрів у системі охорони здоров’я, зокрема через штучне ускладнення умов праці (на прикладі обов’язку наповнення даними програми eHealth); 4) необґрунтовано низька заробітна плата (порівняно із сімейними лікарями). Констатовано, що незалежно від змісту прийнятого управлінського рішення про зміну курсу реформи або її припинення необхідно звернути увагу на прогалини та недоліки чинних нормативно-правових актів. Запропоновано шляхи усунення вказаних проблем і недоліків, зокрема шляхом внесення змін до окремих нормативно-правових актів, які регулюють функціонування сфери охорони здоров’я.en_US
dc.description.abstractThe relevant management actions of the subjects implementing the reform of the national healthcare sector, as well as its status and the state of regulatory provision have been analyzed in the article. Particular attention has been focused on the fact that the reform process is complicated not only by internal problems of the healthcare system, but also by external factors such as: the rapid spread of COVID-19 disease caused by SARS-CoV-2 corona virus, an urgent need for modern highquality medical equipment, a shortage of medical employees, creation of decent and safe working conditions. It has been indicated that, all these circumstances in the aggregate, led to a thorough analysis of the medical reform measures by specialists in the healthcare area, law and management sphere, which was the result of the initiation of terminating the medical reform, or rather, termination of its second stage. It has been emphasized that there is still a number of urgent problems of an organizational and legal nature regardless of the status and stage of implementing medical reform. The author has distinguished the following main relevant shortcomings of the medical reform that have legal and managerial nature: 1) delay in making a strategically important decision regarding the status of medical reform in the context of its termination, extension or reformatting (updating) 2) the lack of a sound regulatory base for the implementation of further reform steps; 3) the lack of medical staff in the healthcare system, in particular through the artificial complication of working conditions (for example, the obligation to fill in the data of the eHealth program) 4) unreasonably low wages (compared to family doctors). It has been stated that regardless of the content of the adopted management decision to change the course of the reform or its cessation, it is necessary to pay attention to the gaps and shortcomings of the current regulatory acts. Therefore, the author has suggested the ways to eliminate these problems and shortcomings, in particular, by amending certain regulatory acts regulating the functioning of the healthcare sector.
dc.identifier.citationМуляр Г. В. Реформа сфери охорони здоров’я: адміністративно-правовий аспект / Г. В. Муляр // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 51-57.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16851
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjecthealth care sector’s reformen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectmedical staffen_US
dc.subjectmedical proceduresen_US
dc.subjecttariffsen_US
dc.subjectelectronic health care systemen_US
dc.subjectregulatory provisionen_US
dc.subjectреформа сфери охорони здоров’яen_US
dc.subjectмедичний персоналen_US
dc.subjectмедичні процедуриen_US
dc.subjectтарифиen_US
dc.subjectелектронна система охорони здоров’яen_US
dc.subjectнормативно-правове забезпеченняen_US
dc.titleРеформа сфери охорони здоров’я: адміністративно-правовий аспектen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Г. Муляр Реформа сфери охорони здоров’я адміністративно-правовий аспект.pdf
Size:
169.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: