Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Бут, Ілля Олександрович
Бут, Илья Александрович
But, Illia O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Бут І. О. Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства / І. О. Бут // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 605-608.

Ключові слова

процесуальне законодавство, забезпечення позову, третейський розгляд, Закон України «Про третейські суди», відшкодування збитків, оскарження ухвал про вжиття заходів забезпечення позову, процессуальное законодательство, обеспечения иска, третейское разбирательство, Закон Украины «О третейских судах», возмещение убытков, обжалования постановлений о принятии мер обеспечения иска, procedural legislation, securing a claim, arbitration proceedings, Law of Ukraine "On Arbitration Courts", indemnification, appeals against enforcement actions

Цитування

Бут І. О. Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства / І. О. Бут // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 605-608.