Актуальні проблеми викладання муніципального права України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Мішіна, Н. В.
Мишина, Н. В.
Mishyna, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена аналізу актуальних проблем викладання муніципального права України та пріоритетів, які можуть стояти перед авторами відповідних навчально-методичних матеріалів. Сформульовано висновки й перспективи подальших досліджень в означеному напрямі. їх проілюстровано навчально-методичними матеріалами до авторського спецкурсу «Порівняльне муніципальне право».

Бібліографічний опис

Мішина Н. В. Актуальні проблеми викладання муніципального права України / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 161-167.

Ключові слова

муніципальне право, порівняльне муніципальне право, публічна влада, місцеве самоврядування, децентралізація, муніципальна реформа, муниципальное право, сравнительное муниципальное право, публичная власть, местное самоуправление, децентрализация, муниципальная реформа, municipal law, comparative municipal law, public power, local government, decentralization, municipal reform

Цитування

Мішина Н. В. Актуальні проблеми викладання муніципального права України / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 161-167.