Інтеракція держави та громадянського суспільства : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Краснопольська, Тетяна Миколаївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Краснопольська Т. Інтеракція держави та громадянського суспільства : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. Краснопольська ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 106 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.24066

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, громадянське суспільство, Інтеракція держави, політологічни дослідження, державни органи, громадськи об’єднання, Політичний контроль, громадський контроль, Інституціоналізація громадянського суспільства, Електронні форми впливу громадянського суспільства на державу

Цитування

Краснопольська Т. Інтеракція держави та громадянського суспільства : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. Краснопольська ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 106 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.24066